MOTORI ZA KRILNE KAPIJE AVIDSEN - FRANCUSKA

Motori za krilne -dvostruke kapije se ugradjuju na već postojeće kapije . Isporučuju se sa po dva daljinska upravljača .

 

Motori za krilne -dvostruke kapije LM 902 se ugrađuju na velike kapije dimenzije krila preko 2,30 m i težine krila preko 300 kg .Zbog velikih dimenzija potrebno je instalirati i bravu .