MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE

Motori za klizne kapije se ugradjuju na već postojeće klizne kapije Isporučuju se sa po dva daljinska upravljača.

MODEL  DSR 400

OBRTNI MOMENAT     Nm     15
MOTOR       24 V DC
NAPAJANJE          V      220-230 
FREKVENCIJA        HZ     50-60
BRZINA             cm/s   17
STEPEN ZAŠTITE      130
SNAGA        W     90-120 
NOSIVOST           Kg     0 - 400

MODEL  PRL-06

OBRTNI MOMENAT     Nm     15
NAPAJANJE          V      220-230 
FREKVENCIJA        HZ     50-60
BRZINA             cm/s   20
STEPEN ZAŠTITE      130
SNAGA        W     210 
NOSIVOST           Kg     0 - 600

MODEL  DSR 800

OBRTNI MOMENAT     Nm     15
NAPAJANJE          V      220-230 
FREKVENCIJA        HZ     50-60
BRZINA             cm/s   20
STEPEN ZAŠTITE      130
SNAGA        W     150 
NOSIVOST           Kg     0 - 800